Sığortalı barədə məlumat (S.A.A. və ya təşkilatın adı): (*)

Xahiş edirik boş xananı doldurun
Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi və qüvvədə olma müddəti: (*)

Xahiş edirik boş xananı doldurun
Hadisənin növü (yanğın, subasma, oğurluq və s.): (*)

Xahiş edirik boş xananı doldurun
Sığortalanmış daşınmaz əmlakın ünvanı: (*)

Xahiş edirik boş xananı doldurun
Hadisənin baş verməsində zərərvuran şəxsin olub-olmaması (qarşı tərəf):

Invalid Input
Hadisə barədə məlumatı verən şəxsin adı, soyadı və əlaqə telefon nömrəsi: (*)

Xahiş edirik boş xananı doldurun
Hadisənin növündən asılı olaraq hadisə yerinə müvafiq dövlət orqanlarının
nümayəndələrinin dəvət olunub-olunmaması:

Xahiş edirik boş xananı doldurun
Email (*)

emailı daxil edin.


  Refresh
Invalid Input