Nəqliyyat Vasitəsi Sahiblərinin Mülki Məsuliyyətinin Könüllü sığortası

  • PDF faylını al

Sığorta obyekti – bütün növ nəqliyyat vasitələri

Nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən üçüncü şəxslərin əmlakına və ya səhhətinə vurulmuş itki və ziyanlara (Nəqliyyat Vasitəsi Sahiblərinin Mülki Məsuliyyətinin İcbari Sığortasının təminat limitlərindən artıq olan ziyan məbləğinə) sığorta şəhadətnaməsində qeyd olunmuş sığorta limitləri həddində təminat verir.

PDF formatında yüklə