Keyfiyyət siyasətimiz

  • PDF faylını al

•  Maksimum müştəri məmnuniyyətini təmin etmək.

•  Keyfiyyət sahəsində müəyyənləşdirilmiş məqsədlərin davamalı izlənilməsini aparmaq və keyfiyyəti hər zaman ön planda tutmaqla, keyfiyyət idarəetmə sisteminin effektiv işləməsini təmin etmək.

•  Sistemin daimi təkmilləşdirlməsini təmin etmək məqsədilə rəhbərlik tərəfindən təhlillərin aparılması.

•  Müştəri təlabatını yaxşı öyrənmək və bu təlabata uyğun səmərəli fikir və işlərlə rəqiblərdən əvvəl sığorta bazarına çıxmaq;

•  Siya sətimizin təşkilatın bütün səviyyələrində çatdırılmasını və başa düşülməsini təmin etmək.

•  İşçilərin daimi inkişafını və təkmilləşməsini, xidmətin operativliyini təmin etmək məqsədilə vaxtaşırı tədrislərin təşkil edilməsi.

•  Xidmət göstəricilərimizi zamanın tələblərinə uyğun yüksəltmək və inkişaf etdirmək.