Səyahət Sığortası

  • PDF faylını al

Müasir dövrdə dünyada qloballaşma və inteqrasiya prosesləri o qədər sürətlə gedir ki, müntəzəm olaraq səyahətlərə çıxmalı oluruq. İstər gəzinti, istərsə də iş məqsədilə çıxdığımız səyahətlərdə nə cür sürprizlərlə qarşılaşacağımız məlum olmur. Belə hallarda gözlənilməyən risklər və xərclər səyahətimizin əzab əziyyətə çevrilməsinə səbəb ola bilər.

Səyahət sığortası çərcivəsində təqdim edilən xidmətlər

•  Tibbi məlumat və konsultasiya

•  Tibbi müalicə təminatı

•  Tibbi nəqil

•  Ölümdən sonra repatriasiya xərcləri

•  Lazımi dərmanların çatdırılması

•  Ziyarətçi nəqli

•  Ziyarətçinin qalma xərcləri

•  Xəstəxanadan evə yazıldıqdan sonra mehmanxanada qalma xərcləri

•  Sığortalının yanında olan uşaqlarının daimi yaşayış yerinə qaytarılması

•  Müalicədən sonra daimi yaşayış yerinə qayıdışın təşkili

•  Sığortalının vəfatı halında ailə üzvlərinin daimi yaşayış yerinə qaytarılması

•  Müalicədən sonra daimi yaşayış yerinə qayıdışın təşkili

•  Sığortalının vəfatı halında ailə üzvlərinin daimi yaşayış yerinə qaytarılması

•  Müalicədən sonra daimi yaşayış yerinə qayıdışın təşkili

•  Sığortalının vəfatı halında ailə üzvlərinin daimi yaşayış yerinə qaytarılması

•  Sığortalının Azərbaycana gözlənilməz qayıdışı (1-ci dərəcəli qohumun vəfatı ilə əlaqədar)

•  Sığortalının qohumunun sağlamlıq vəziyyətinin izlənməsi

•  Təcili məlumatların çatdırılması

•  İnzibati yardım

•  İtmiş baqajın tapılmasına yardım

 

PDF formatında yüklə